Gdziekolwiek idziemy, niezależnie od wymiaru naszej rzeczywistości, kształtu naszego celu i dróg prowadzących ku niemu, odwiecznie towarzyszy nam dążenie do zwycięstwa, spełnienia lepszego jutra.
Oddajemy w Państwa ręce wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania kadrą pracowniczą, które pomogą w sposób efektywny osiągnąć zamierzone cele, wydobywając i umacniając mocne strony pracowników, przekładając się tym samym bezpośrednio na lepszy efekt biznesowy.

assessment
assessment

W dobie nieustannej rywalizacji biznesowej, ważnym elementem osiągania założonego wyniku staje się pozyskanie ludzi, którzy swą postawą oraz działaniami dostarczą istotnego wzmocnienia dla organizacji i przybliżą ją do wyznaczonego celu. Duża ilość kandydatów na każde stanowisko powoduje, że często czujemy się zagubieni w gąszczu osobowości i autoprezentacji którymi nas obdarzają. Bardzo dobrze przygotowani, mający odpowiedź na każde nasze pytanie powodują, że niejednokrotnie po rozmowie rekrutacyjnej nie znamy odpowiedzi na najważniejsze pytanie: kogo zatrudnić? Kto jest najlepszym kandydatem?

Z pomocą przychodzi nam profesjonalne narzędzie jakim jest Assessment Center. Diagnoza rekrutacyjna kandydatów prowadzona tą metodą jest maksymalnie zbliżona do rzeczywistości. Wykorzystuje techniki symulacyjne pozwalające obserwować wykonywanie działań przez kandydatów na stanowisko w rzeczywistym czasie i przestrzeni. Często deklarowane kompetencje podczas Assessment Center ulegają surowej i obiektywnej weryfikacji poprzez bieżącą obserwację pracy i jej wyników. Do minimum zostaje ograniczona przypadkowość w wyborze odpowiedniej osoby na wakujące lub nowo tworzone stanowisko. Proces Assessment Center bezpośrednio niweluje ryzyko podjęcia złej decyzji kadrowej oraz powoduje, że pieniądze wydane na rekrutację szybko się zwrócą poprzez wyniki osiągane przez kompetentnego pracownika!

Korzyści wynikające z Assessment Center:
Obiektywna ocena kompetencji kandydatów do pracy poprzez grono ekspertów,
Weryfikacja zachowań w warunkach ściśle zbliżonych do naturalnych sytuacji zawodowych,
Możliwość obserwacji osób podczas rzeczywistego działania,
Wsparcie wizerunku firmy poprzez profesjonalny proces rekrutacji,
Szerokie zastosowanie wobec stanowisk kierowniczych i specjalistycznych.

diagram
develepment

Często w praktyce organizacyjnej przychodzi etap kiedy rozwój firmy jest na tyle korzystny, że musimy i chcemy awansować naszego pracownika. Szybki przegląd sytuacji zawodowych i tego co wiemy o kandydacie nie zawsze dostarcza nam pełnych informacji na temat potencjału osoby kandydującej. A jednak musimy odpowiedzieć sobie na pytanie kto z naszego zespołu posiada najcenniejsze zasoby potrzebne organizacji i danemu stanowisku. W tym momencie z pomocą przychodzi profesjonalne narzędzie jakim jest służące diagnozie potencjału na obecnym etapie rozwoju zespołu – Development Center. Development Center poprzez formułę wykonywania określonych zadań przez osoby w nim uczestniczące dostarcza cennych informacji zwrotnych dotyczących kluczowych kompetencji na danym stanowisku. Wnikliwa obserwacja pracy podczas DC pozwala zauważyć najmocniejsze, a zarazem najsłabsze strony ludzkiego działania, tym samym dając cenną diagnozę na którym z etapów rozwoju są poszczególne jednostki i jakie kompetencje należy rozwijać.

Korzyści wynikające z Development Center:
Zdiagnozowanie potencjału pracowników,
Uzyskanie wiedzy dotyczącej słabych i mocnych stron osób uczestniczących w procesie,
Umożliwienie określenia dróg rozwoju członków zespołu,
Zadania zbliżone do rzeczywistych sytuacji zawodowych,
Obserwacja uczestników podczas wykonywania zadań,
Wysoki obiektywizm oceny dokonywanej przez doświadczonych praktyków.


formularz

HRComplex Group
2 Pułku Lotniczego 1F/46
31-867 Kraków
e-mail: info@hrcomplex.pl
tel: 660 22 77 22